2015-05-04

Grzegorz Braun: Dla Narodu Polskiego Kościół Katolicki to sprawa pierwszorzędna!


https://www.youtube.com/watch?v=zQezxjfttkY&lc=z13fjxsgvozigjfnv22ffvnh1nfuj3lx304
To, że sam Grzegorz Braun własnymi ustami wypowiedział coś takiego, że "celem Narodu Polskiego powinno być chronienie Kościoła Rzymskiego" to ja sam słyszałem w jednym z licznych jego spotkań z rodakami. Nie pamiętam kiedy i gdzie to powiedział, ale słuchałem tego może rok, może dwa, temu.

Ale nie tak dosłownie, ale podobny sens można odczytać z zapisu wypowiedzi Grzegorza Brauna na jakimś innym spotkaniu. Zapis ten znalazłem pod adresem:
http://ksd.media.pl/aktualnosci/1852-grzegorz-braun-trzeba-wykupic-naszych-pasterzy-z-niewoli-babilonskiej

Nie może tu być pomyłki, bo przecież nawet sam adres tej strony internetowej zawiera ten przekaz Brauna: że to MY, Naród, mamy "wykupić naszych pasterzy (czyli kler katolicki i Kościół Rzymski) z 'niewoli Babilonu'". Czyli wedle Grzegorza Brauna, to owce i barany mają "wykupić" i chronić swoich pasterzy!

Oto potwierdzenie w dalszej tamtej treści:

""Tymczasem sprawa ratowania Kościoła katolickiego wydaję się być pilna, wręcz pierwszorzędna. Jak więc możemy pomóc już dziś, za pomocą tych narzędzi, którymi biedny, borykający się z socjalizmem Naród na obecną chwilę dysponuje?

Nie ma co się łudzić: na warunkach dyktowanych przez demokratycznych fanatyków Polska ma prawo istnieć co najwyżej na zasadach rezerwatu indiańskiego, a Wiara katolicka ma być w niej dopuszczona na zasadzie etnograficznej ciekawostki. Nie zmienią tego „republikańskie” recepty na „Polskę – wielki projekt”, którymi egzaltuje się niestety część obozu patriotycznego. Potrzebna jest prawdziwa kontrrewolucja, a nie jakaś „kiereńszczyzna”.

Obecny trend może być odwrócony wyłącznie wtedy, gdy ludzie Kościoła przestaną ulegać postępackim przesądom, do których zaliczam: DEMOKRATYZM, ETATYZM, MODERNIZM, PACYFIZM i ABSTRAKCJONIZM geopolityczno-historyczny (którego powszechną odmianą jest JUDEOIDEALIZM). Te właśnie przesądy składają się na syndrom urojeniowo-uroszczeniowy, któremu gremialnie hołduje polska inteligencja.
""

Czyli gdyby ktoś to przeoczył, to oto powtórzę to polityczne przesłanie Grzegorza Brauna, które głosi on od dłuższego czasu:
TEN NASZ BIEDNY I BORYKAJĄCY SIĘ NARÓD, MA RATOWAĆ KOŚCIÓŁ KATOLICKI — PILNIE! I TO JEST SPRAWA PIERWSZORZĘDNA!
Cała reszta spraw, celów i osiągnięć narodowych ma być wedle Grzegorza Brauna wtórna...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz