2016-04-01

Adam Mickiewicz prorokował Bog44a 'Czterdzieści Cztery'

Adam Mickiewicz. Dziady część 3. scena 5.
http://literat.ug.edu.pl/dziadypo/0006.htm .

Ktoż ten mąż? - To namiestnik na ziemskim padole.

Znałem go, - był dzieckiem - znałem,
Jak urósł duszą i ciałem!
On ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę.
Mąż straszny - ma trzy oblicza,
On ma trzy czoła.

Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza
Nad jego głową, osłania lice.
Podnożem jego są trzy stolice.
Trzy końce świata drzą, gdy on woła;

I słyszę z nieba głosy jak gromy:
To namiestnik wolności na ziemi widomy!
On to na sławie zbuduje ogromy
Swego kościoła!

Nad ludy i nad króle podniesiony;
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;
A życie jego - trud trudów,
A tytuł jego - lud ludów;

Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego Czterdzieści i Cztery.
Sława! sława! sława!