2016-01-22

GodCoSy44

Zapraszam do zainteresowania i rozgłaszania tej inicjatywy, tego projectu Computerowego Systemu oprogramowania dla ludności świata.

Blog: http://cosy44.blogspot.com .

Chan: http://8ch.net/cosy44/ .

Odbyło się już spotkanie i debata po polsku o operacyjnych systemach.
Dlatego ta planowana debata po angielsku została na razie odwołana.