2015-09-30

Czy Rosja będzie musiała stać się częścią Rzeczypospolitej?


Ciekawy artykuł wspominający poglądy Rafał Ziemkiewicza na temat przyszłego porządku politycznego i geopolitycznego w Albarii, Europie z udziałem Rosji.

http://ttolk.ru/?p=24935

Mój przekład:

"""
Czy Rosja będzie zmuszona stać się częścią Rzeczypospolitej?

Jeden z liderów polskiej "nowej prawicy", pisarz Rafał Ziemkiewicz uważa, że ​​Europa Zachodnia załamie się pod ciężarem problemów (w szczególności - migracja muzułmanów). I Polska powinna zainicjować powstanie "Nowej Europy", do której oprócz Polski weszły by Ukraina i Białoruś. Aby przetrwać jako naród, do tej "Rzeczpospolitej" będzie zmuszona wejść i Rosja (przynajmniej - jej europejska część Moskowia).

Rafał Ziemkiewicz znany jest w Polsce jako "nowy konserwatysta" i "nowy prawicowiec".
Był organizatorem kongresu "nowej prawicy" Europy, który podnoszono kwestię zachowania tożsamości europejskiej.
Ziemkiewicz jest znany również jako kaznodzieja ustanowienia Rzeczypospolitej, ale w jeszcze bardziej poszerzonym składzie, niż to ona była w wiekach XVI-XVIII: oprócz rzeczywiście Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi, do nowa konfederacji powinna wejść Rosja (lub to, co pozostanie z niej w przyszłości), a także - Turcja.

W przeciwieństwie do wielu innych na europejskiej skrajnej prawicy, Ziemkiewicz i jego polska grupa "nowych prawicowców" dzielą islam na "europejski" i "arabski".
Ten pierwszy uważa on za integralną część Europy - bałkańskie, tureckie, krymskie i północno-kaukaskie muzułmany, muslimy.
Turcję on również uważa za ​​ofiarę barbarzyństwa idącego z południa: którą będą rozrywać na części Kurdy, arabskie otoczenie i także "piąta kolumna", finansowana przez monarchie Zatoki Perskiej.
A dlatego Turcja jako państwo i cywilizacja może się ostać tylko w sojuszu z państwami Europy Wschodniej. Jednocześnie może być ważnym czynnikiem normalizacji życia na Krymie i Kaukazie Północnym.

W styczniu 2015 r Ziemkiewicz napisał jak widzi ustanowienie  Rzeczpospolitej (w przekładzie 'Historiografa').


"Polska okazała się być w pełni w sferze dojczego oddziaływania (de facto sytuacja ta w języku propagandy jest nazywana "powrót do Europy") i jest to jeden z czynników, który decyduje o przyszłości naszego kraju.
Bezspornym plusem tej sytuacji stała się gwarancja naszej integralności terytorialnej - jej sprawdzian odbył się stosunkowo niedawno, kiedy rząd Tuska w dwustronnej umowie oddał "Gazpromowi" całą naszą infrastrukturę do transportu gazu - umowa ta, przypominam, została unieważniona przez Komisję Europejską po niewątpliwej inspiracji ze strony naszego zachodniego sąsiada. To był wyraźny sygnał do Moskwy - 'Wasza sfera wpływów kończy się na Bugu!'

Można oczywiście zastanawiań się nad tym, że jakieś przyszłe okoliczności by skłoniły Dojczland aby "przenieść" na Zachód. Uważam jednak, że jest to mało prawdopodobne. Głównym czynnikiem, który osłabi Dojczland w przyszłości, to jest oczywiście demografia, ale ten potencjalny geopolityczny konkurent - Rosja - wygląda z tego punktu widzenia jeszcze gorzej.

I jest to drugi ważny czynnik polityczny, który determinuje nasz przyszły los.
Rosja, która grała w minionych stuleciach w naszym losie taką straszną rolę, stale słabnie.
Na początku XX wieku amerykański futurysta wieszczył, że Rosja będzie w połowie XX wieku największą światową potęgą, równą wedle siły do łącznego potencjału Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.
Jednak on nie przewidział rewolucji bolszewickiej, Stalina, dwóch wojen światowych, zwłaszcza tej ostatniej, w ramach przygotowań do której Stalin niemal całkowicie roztrwonił potencjał rozległego kraju.
Teraz Rosja opóźnieniem płaci za komunizm cenę upadku albo osłabienia i nie ma wątpliwości, że jej nowoczesna agresywność jest próbą ucieczki przed wewnętrznym rozpadem, podobnie jak to miało miejsce w przypadku chylącego się do upadku Imperium Osmańskiego.

Tutaj również istotnym czynnikiem jest demografia. Rosja, mimo starań, aby zatrzymać ten proces, staje się bezludna - a raczej staje się bezludna z Russkich. Coraz większy procent ludności Rosji stanowią nie-Russkie i niechrześcijanie. Powinno to doprowadzić do stopniowego "kurczenia się", powrotu do geopolitycznej roli byłego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.
Już dziś, Rosja nie jest w stanie odgrywać roli mocarstwa światowego, jutro będzie musiała pogodzić się z utratą roli regionalnego mocarstwa.

Ogólnie demografia daje słabe prognozy (demograficzne) dla całej Europy. Jest to wynikiem zmian w zachowaniu po dwóch wojnach, które otworzyły drogę dla lewicowego nihilizmu, sekularyzacji i dekadenckiego hedonizmu. Nadchodzący wiek będzie dla Europy dużym, mówiąc mową korporacyjną, "stress testem", "testem obciążeniowym".

Nawet w perspektywie dekady można oczekiwać u Dojczlandu, Francji, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, serii protestów, tworzących coś w rodzaju islamskiego powstania. Wątpliwe jest, że istniejące dziś rządy europejskie będą w stanie znaleźć w sobie wystarczającą wolę i hart ducha, aby zdecydowanie wystąpić przeciw domaganiom "małych zielonych ludzików" (w tym przypadku mam na względzie zielony sztandar Proroka), tym bardziej, że te domagania będą umiejętnie dozowane, tak aby nie wystraszyć opinii publicznej, pragnącej ratować swój święty spokój.

Proces "wędrówki ludów", który w intencjach ideologów europeismu, miał odegrać pozytywną rolę w rozbijaniu jedności tradycyjnych narodów i umożliwić im wyczucie "tożsamości europejskiej", w istocie raczej prowokuje powrót do średniowiecznego rozdrobnienia. Tak jak w czasie upadku Imperium Rzymskiego, w tej samej przestrzeni będą współistnieć, niekoniecznie pokojowo, quasi-państwowe organizmy, kierujące się różnymi wartościami, prawami i tworzące dla siebie różne warianty ustroju państwowego.

Mnie osobiście wydaje się, że zarzewiem buntu, który doda rozpadowi dynamiki, będzie odrzucenie tzw umowy pokoleń lub rozpad zabezpieczenia społecznego. Potomkowie imigrantów po prostu sobie uświadomią, kiedy poczują się do tego na tyle silnymi, że nie muszą utrzymywać białych starców, którzy nie chcieli mieć dzieci i kierowali się w życiu tylko zadowalaniem siebie i przyjemnościami, a teraz chcą pasożytować na bogobojnym ludzie. Z tym się zgodzi, ale bez tej religijno-etnicznej podkładki, nawet i biała młodzież, pozbawiona w zanikającym systemie "welfare-state" nadziei na dostatnie życie.

Nieuchronność konfliktów społecznych wynika z niemożności podporządkowania sobie dużych globalnych korporacji przez istniejące dziś ale słabnące, a nie wzmacniające się struktury państwowe i organizacje międzynarodowe.
Unia Europejska jest dowodem, że ponadnarodowe porozumienie nie może ich do niczego zmusić, a wręcz przeciwnie, ona sama staje się posłusznym narzędziem w ich rękach, zwiększając faktycznie siłę menedżerów.
Problemem jest to, że korporacje z samej swej natury nie są w stanie prowadzić jakąkolwiek odpowiedzialną politykę w jakiejkolwiek dziedzinie.
Oni są powołani do tego, aby generować i maksymalizować zyski i nie są zdolni do niczego innego.
W imię maksymalizacji zysku powodują oni spustoszenie w krajach, w których działają i dodają niezwyciężonej siły tendencjom oligarchicznym.(...)
"""2015-09-28

Vladimir Putin u ONZ

Okazało się, że tamto przemówienie prezydenta Rosji Vładimira Putina u ONZ, dnia 2015-09-28 u Nowego Jorku ma wielkie zainteresowanie Polaków.
Można tamtego przemówienia wysłuchać na moim kanale Youtube.com/JAspas44 →
https://www.youtube.com/watch?v=RWLVEBP0bBU

Niestety nie mam dokładnego przekładu z mowy rosyjskiej na mowę polską. (Jeśli by ktoś chciał to przełożyć i opublikować, to proszę o kontakt.)
Oto jest bylejaki automatyczny przekład przez translate.google.com tego tekstu angielskiego podsumowania tamtego wystąpienia prezydenta Vładimira Putina, RF.

"""
Podsumowanie wystąpienia:

Władimir Putin, prezydent Rosji, powiedział, że współpraca w ONZ był wyjątkowy, tak jak jego uniwersalność. Organizacja była powszechnie krytykowana za nie jest na tyle wydajna, z podejmowania decyzji w wielu sprawach utknęły w martwym punkcie, zwłaszcza w Radzie Bezpieczeństwa. Jednak nie zawsze było różnic w całej organizacji za 70 lat i brak jednomyślności było naturalne, tak różnorodnej organizacji. Misją było osiągnąć kompromis. Po zakończeniu zimnej wojny, jedno centrum dominacji wyszedł. Świat się zmienia, a ONZ musiał zmienić z nim. Jego kraj stał gotowy do pracy ze swoimi partnerami. Odrzucił słowo gry, podkreślając, że każde słowo, na arenie międzynarodowej powinny być jasne i przejrzyste, a różnice między narodami i ludźmi powinny być respektowane.Było wiele problemów w świecie i zamiast uczyć się od innych błędów, błędy były powtarzane, powiedział, zwracając uwagę, w szczególności problemów na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej. Zamiast wnieść stabilność, ingerencja obcych przyniosły przemocy, ubóstwa i katastrofy społecznej. Nikt nie dbał o prawa człowieka. Było już jasne, że próżnia władzy na Bliskim Wschodzie była wypełniona ekstremistów i terrorystów. ISIL zostały wywiezione do innych regionów i planuje iść dalej. Sytuacja była więcej niż niebezpieczne.Wyraził przekonanie, że jego kraju do odegrania jakiekolwiek próby gry z terrorystów, w tym ich uzbrojeniu, było niebezpieczne. Rosja zawsze walczył z terroryzmem we wszystkich jego formach, i to był ogromny błąd, nie współpracują z Syrii. Nikt, ale wojsko Assada była naprawdę walczą siły terrorystyczne istnieje. Obecna sytuacja na arenie międzynarodowej nie może już być tolerowane. Na podstawie prawa międzynarodowego, społeczność międzynarodowa powinna stworzyć koalicję ogólną, opartą na szerokich z terroryzmem, a kraje muzułmańskie powinny odgrywać kluczową rolę. Federacja Rosyjska wspierane kompleksową analizę zagrożeń na Bliskim Wschodzie. Karta powinna być koordynacja oparte. Przepływ ludzi zmuszonych do opuszczenia ojczyzny była ogarnia kraje sąsiednie i Europę. To była surowa lekcja dla wszystkich, w tym w Europie. Jedynym sposobem, aby pomóc byłoby przywrócenie państwowości, gdzie został zniszczony.Zablokowany myślenie zimnej wojny był nadal obecny wśród niektórych, powiedział, wskazując na rozbudowę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Nawet wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, NATO nadal rozwija. Logika konfrontacji było dokładnie to, co się stało na Ukrainie; zamach został zorganizowany z zewnątrz. Integralności terytorialnej Ukrainy nie może być zapewnione przez siły zbrojnej. Zwrócił się do jednostronnych sankcji za przejaw rosnącego egoizmu gospodarczego. Kwestie, które miały wpływ wszystkie osoby uwzględnione zmiany klimatu, a staunching go wymaga nowego podejścia. Społeczność międzynarodowa powinna połączyć wysiłki, aby żyć w harmonii z naturą. Rosja wierzy w ogromny potencjał Narodów Zjednoczonych i jest przekonany, że pracując razem jej członkowie mogli uczynić świat bezpiecznym i zapewnić warunki do rozwoju dla wszystkich. 

"""

English language transcript of the president Vladimir Putin speech on 2015-09-28 →
http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_RU_EN.pdf

"""Statement Summary:

VLADIMIR PUTIN, President of the Russian Federation, said the cooperation in the United Nations was unique, as was its universality.  The Organization had been widely criticized for not being efficient enough, with decision-making stalled on many issues, particularly in the Security Council.  Yet, there had always been differences throughout the Organization’s 70 years, and lack of unanimity was natural for so diverse an organization.  The mission was to reach compromise.  After the end of the cold war, a single centre of domination had emerged.  The world was changing and the United Nations had to change with it.  His country stood ready to work with its partners.  He rejected word play, stressing that every word in the international arena should be clear and transparent, while differences among nations and people should be respected.

There were many problems in the world and instead of learning from others mistakes, the mistakes were being repeated, he said, noting in particular problems in the Middle East and North Africa.  Rather than bringing stability, foreign interference had produced violence, poverty and social disaster.  No one cared about human rights.  It was now obvious that the power vacuum in the Middle East was being filled with extremists and terrorists.  ISIL had been exported to other regions and it planned to go further.  The situation was more than dangerous.

He expressed his country’s belief that any attempts to play games with terrorists, including arming them, was dangerous.  Russia had always fought terrorism in all its forms, and it was an enormous mistake to not cooperate with Syria.  No one but Assad’s armed forces was truly fighting the terrorist forces there.  The current state of affairs on the global stage could no longer be tolerated.  On the basis of international law, the international community should create a general, broad-based coalition against terrorism, and Muslim countries should play a key role.  The Russian Federation supported a comprehensive analysis of threats in the Middle East.  Coordination should be Charter-based.  The flow of people forced to leave their homeland was engulfing neighbouring countries and Europe.  That was a harsh lesson for all, including Europe.  The only way to help would be to restore statehood where it had been destroyed.

The blocked thinking of the cold war was still present among some, he said, pointing to the expansion of North Atlantic Treaty Organization (NATO).  Even with the collapse of the Soviet Union, NATO continued to expand.  The logic of confrontation was exactly what had happened in Ukraine; a coup had been organized from the outside.  Ukraine’s territorial integrity could not be ensured through a force of arms.  He pointed to unilateral sanctions as a sign of the growing economic selfishness. The issues that impacted all people included climate change, and staunching it required a new approach.  The international community should join efforts to live in harmony with nature.  Russia believed in the huge potential of the United Nations and is confident that by working together its members could make the world safe and provide conditions for growth for all.


"""- See more at: http://gadebate.un.org/70/russian-federation

2015-09-12

CZAS! Teoria Chaosu Claude'a i imigrantów krytyka

Dnia/w nocy 2015-09-11/12 odbyło się słuchowisko Teoria Chaosu pt. "Terroryści, imigranci i wszechogarniająca ignorancja" prowadzona przez redaktora Claude mOnet'a.

Tamte wypowiedzi Claude'a na temat tej niekontrolowanej, masowej imigracji obcych na naszą Europę spowodowały moje niedowierzanie, zadziwienie i oburzenie... Podobnie nieprzychylne i negatywne reakcje były wyrażane także przez innych słuchaczy.

Dlatego zaprosiłem słuchaczy do naszego własnego słuchowiska, debaty, komentarzy na temat i poglądów i zachowania Claude'a i samej tej inwazyjnej imigracji 2015 na Europę.

Niestety ten bieżący plik video https://www.youtube.com/watch?v=5mLUq1UgpBw na Youtube został uszkodzony i dostępne teraz jest tylko ok 31 minut.


Pracuję nad opracowaniem i udostępnieniem tego całego materiału. Proszę o cierpliwość i o przekazywanie tej informacji dalej.

UWAGA! Dostępne są już pierwsze odcinki z tamtego słuchowiska. Zapraszam!
#1 CZAS! 2015-09-12 #1 Zbawiciel44 o Claude'a usprawiedliwianiu najazdu obcych
 https://youtu.be/SbXh7hbXpOQ
#2 CZAS! 2015-09-12 #2 Jesus·An i Jan o Claude'a usprawiedliwianiu najazdu obcych
 https://youtu.be/3Zq3rpnx5fE

Proszę o przesyłanie waszych komentarzy, mniemań, sugestij do mnie na e-mail albo inaczej.
Zapraszam!

JA Spas44 Zbawiciel Czterdzieści Cztery

2015-09-07

07 Klub Ronina

Czas Zbawiciela AntiChrista Spasa!

JAspas44 live
https://www.youtube.com/watch?v=adXs6ibpHZQ
 https://www.youtube.com/user/JAspas44/live


 https://www.youtube.com/user/Blogpressportal/live

 http://niepoprawneradio.pl/?p=11786
""7 września na spotkanie klubowe (AMICUS, Hozjusza 2, za kościołem pw. Stanisława Kostki przy pl. Wilsona)

19:00 – Przegląd Tygodnia z udziałem Artura Dmochowskiego, Dawida Wildsteina i Macieja Pawlickiego

20:00 – „Grypa”: wieczór autorski Artura Dmochowskiego. Prowadzi Maciej Pawlicki""


2015-09-01

Andrzej Duda przemówił u Westerplatte o Polsce

Telewizja Republika - POLSKA BYŁA PO DOBREJ STRONIE 2015-09-01→ https://www.youtube.com/watch?v=wgoINrzfCbA

Prezydent Andrzej Duda powiedział 2015-09-01 na Westerplatte o czasach 2. wojny światowej "Polska zawsze stała po właściwej stronie".
Jako Zbawiciel44 nie zgadzam się. Prezydent Andrzej Duda może uważa, że stać po stronie Stalina i walczyć dla Stalina i dla interesów i potęgi jego sovieckiego imperium to było "po właściwej stronie", ale ja Jesus Spas44 mam w tej sprawie inne mniemanie.

Prezydent Andrzej Duda powiedział "Polska zawsze stała po stronie wolnego świata." — Hmm... to bardzo dziwne, zaskakujące wyrażenie dla opisania tego stalinowskiego komunistycznego bolszewickiego imperium sovieckiego, po stronie którego "stała Polska"...

Prezydent Andrzej Duda powiedział "U nas nie było kolaboracyjnego rządu..." — No cóż... Zależy jak na to patrzeć...

1. Trudno, żeby "u nas" był kolaboracyjny "rząd Polski", jeśli w 1939 roku państwo polskie, Rzeczpospolita Polska, przestało istnieć a jego władze opuściły obywateli i uciekły za granicę.

2. Było KILKA‼ "kolaboracyjnych rządów" "po-polskich" byłych obywateli nieistniejącego już państwa Rzeczpospolita Polska po 1939:

• Wielu uciekinierów z Polski na zachód utworzyli kolaboracyjny rząd najpierw u Francji a potem u Wielkiej Britannii. Są doniesienia historyków, że wielki wpływ na te kolaboracyjne rządy i ich składy mieli "zachodni sojusznicy"... aż do "nieszczęśliwego wypadku" premiera gen. Władysława Sikorskiego włącznie...

• Wielu uciekinierów i pojmanych obywateli Polski na wschodzie utworzyli inny kolaboracyjny rząd pod opiekuńczym nadzorem Josipa Stalina na terenie Sovieckiego Sojuszu.

• Na Podhalu powstał kolaboracyjny samo-rząd narodu podhalańskiego, przez hitlerowskiego okupanta zwany GoralenVolk.

• Całe mnóstwo "Polaków" i innych obywateli byłej Rzeczpospolitej Polskiej nie potrzebowali jakiegoś osobnego "rządu kolaboracyjnego" ponieważ po klęsce Polski w 1939 przyjęli obywatelstwo Dojczej Rzeszy i ICH RZĄDEM był przez te czasy wojny po prostu rząd Dojczej Rzeszy pod wodzą Adolfa Hitlera...
W związku z tym, zgadzam się więc z prezydentem Andrzejem Dudą, że "Polacy walczyli na wszystkich frontach wojny", a przynajmniej tam, gdzie walczyli tacy "Polacy" z dojczą przynależnością rzeszową, tym razem w mundurach Wehrmacht, SS, oddziałów pomocniczych itp. u armii hitlerowskiej. Przykładem sławnym jest niejaki Józef Tusk, którego przeszłość wojenna była wyciągnięta w jednej z polskich kampanij wyborczych.
Z kolei wielu innych "Polaków", którzy przyjęli obywatelstwo Sovieckiego Sojuszu, walczyli w oddziałach sovieckiej Armii Czerwonej.

• Wielu obywateli Polski (czyli "Polaków") narodowości ruskiej, ukrainskiej (jak choćby ten sławny "Polak", ukrainskiego pochodzenia Stepan Bandera albo inny, Roman Szuchewycz) utworzyli organizacje, władze, kolaborujące, walczące po stronie koalicji hitlerowskiej. Inni zaś przeszli na stronę soviecką i działali, walczyli dla Stalina i dla Ukrainskiej SSR zamiast Polski...

• Trudno może je nazwać dokładnie "rządem kolaboracyjnym", ale było wiele "samo-rządów kolaboracyjnych" Judajów, Israela, także "Polaków", bo byłych obywateli Polski, które także "kolaborowały" z okupacyjnymi władzami hitlerowskimi np. w Generalnej Guberni. Np. samo-rząd kolaboracyjny Judenrat u getto warszawskiego miał 26 wydziałów i zatrudniał 2000 urzędników.
Inne getta były utworzone w wielu miastach byłej Polski: Białymstoku, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Radomiu, Warszawie, Wilnie, Lwowie.
Dziwnie więc wydają się te słowa prezydenta Dudy "U nas nie było kolaboracyjnego rządu..." — No cóż, główną rolą i zadaniem Judenratów w gettach była właśnie kolaboracja!...

W związku z tymi licznymi błędami w opisie wydarzeń po 1939-09-01, których wysłuchałem w przemówieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, stwierdzam, że albo ma on odległą od prawdy (nie)wiedzę historyczną i wygłaszał tamte fałszywe tezy nieświadom ich fałszu, albo prezydent Duda celowo wprowadza obywateli i opinię publiczną w błąd dla jakichś swoich politycznych celów.
Te słowa, wyrażenia, zdania wygłoszone w rocznicę wybuchu wojny na Westerplatte są może wzruszające, pokrzepiające, dumne, wychwalające Polskę i obywateli tamtej dawnej upadłej Polski sprzed 1939-1945, ale oceniam je jako oderwane od faktów historycznych, puste i fałszywe.

Jesus A Spas44 Zbawiciel44