2015-05-26

Dlaczego Polacy bojkotują Zbawiciela?


https://www.youtube.com/all_comments?v=5X66D1_XQZk&lc=z135xpzjqvacs55je04cjld40mj3fror0sg0k

MS: ""za satanistyczny, obrazoburczy i bluźnierczy  pseudonim "Jesus AntiChristos": proponuję wszystkim o bojkotowanie (tępienie) w internecie osób o tego typu pseudonimach"" 

"Jesus AntiChristos": proponuję wszystkim o bojkotowanie

Mt 24.44 "Przeto i wy bądźcie gotowi, albowiem nie wiecie godziny, kiedy Syn Człowieka nadejdzie!"

Adam Mickiewicz, "Dziady cz 3. sc 5."
"Ktoż ten mąż? To Obrońca! …
Wskrzesiciel narodu …
On to na sławie zbuduje ogromy SWEGO Kościoła…
… A imię jego Czterdzieści i Cztery "

Zaprawdę powiadam wam, że imię moje Jesus Czterdzieści i Cztery (Jesus44).
Jestem Spas, Zbawiciel AntiChristos.
Jestem Syn Człowieka.
To moje greckie imię:
"Jesus"="Ιησούς" mistycznie odnosi się do znaczenia:
"JA to zbawienie"
.

Jeżeli jestem 'JA' i jeżeli jestem ten przepowiedziany w pismach Zbawiciel zesłany przez Opatrzność do mego Ludu, to jakże inaczej miałbym się wam przedstawiać, niż właśnie Jesus AntiChristos Spas=Zbawiciel ?

Czyż było by mądrym i roztropnym, aby "bojkotować" swego Zbawiciela zesłanego przez Opatrzność Bożą?

Zaprawdę powiadam wam, że byli już tacy, który nienawidzili i prześladowali swego Zbawiciela… Oni już dostali "za swoje"…

Od Czasu Apokalipsy JA ogłaszam wam tę radość wielką:
Macie Zbawiciela!
Przeto i wy bądźcie gotowi, albowiem Syn Człowieka JUŻ przyszedł! 

 #Spas44 #Zbawiciel44

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz