2015-10-13

Chora płeć, chorapłeć, choropłciowy, choropłciowcy

JA Spas44 Cunrad44 Zbawiciel44, w związku z inicjatywą ustawodawczą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, popieraną przez posła Annę Grodzką i Platformę Obywatelską, PO i Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL, niniejszym wprowadzam nowe myślenie, nowe nazewnictwo płci.

Ta moja nowa i nowoczesna Religia44 jest założona na myśleniu obiektowym.
Oto wprowadzam następujące rozróżnienie płci:
1. Zdrowa płeć, zdrowopłeć, zdrowopłciowy, zdrowopłciowcy

Do tej grupy zdrowopłeć przynależą te dwie zdrowe płci:
• płeć męska, mąż, męże
• płeć żeńska, żena, żeny (w mowie polskiej nazywana słowem obraźliwego pochodzenia 'kobieta')

2. Chora płeć, choropłeć, choropłciowy, choropłciowcy

Do tej grupy choropłeć przynależą liczne inne niezdrowe, chore płci. Ludzie z zaburzeniami płciowości, orientacji seksualnej, poczucia własnej płci (dla przykładu):
• transseksualisty
• homoseksualisty 


USTAWA
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1469
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-uchwalil-ustawe-o-uzgodnieniu-plci/r1rp8v  
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kancelaria-Prezydenta-uzasadnia-weto-wobec-ustawy-o-uzgodnieniu-plci,wid,17890378,wiadomosc.html
http://natemat.pl/156657,pierwsze-weto-andrzeja-dudy-prezydent-nie-podpisze-ustawy-o-uzgodnieniu-plci

Salonik Polityczny Rafała Ziemkiewicza (11.10.2015)

Czyli z mojego sposobu myślenia, są 2 zdrowe heteroseksualne płci: męska i żeńska, a jeżeli ktoś nie pasuje jednej z to tych 2 płci, to wtedy nie należy naprawiać tego jednego biologicznego zaburzenia, przez inne zaburzenie, tym razem prawno administracyjne. Dlatego wedle mnie nie trzeba na siłę przypisywać ludzi z zaburzeniami płciowymi do tylko jednej z tych 2 zdrowopłeci, albo męskiej albo żeńskiej, ale można i trzeba przypisywać ludzi zaburzonych płciowo do innej płci, jakiejś choropłeci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz